حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

سخنان کوروش کبیر (3)

سخنان کوروش کبیر (3)

1

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

 کوروش کبیر

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان کنفسیوس (3)

  سخنان کنفسیوس (3)

  1

  اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است.

  کنفسیوس

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان فردریش نیچه (3)

  سخنان فردریش نیچه (3)

  1

  نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.

  فردریش نیچه

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان سقراط (3)

  سخنان سقراط (3)

  1

  از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است.

  سقراط

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی