حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

۴ مطلب با موضوع «الکساندر پوپ» ثبت شده است

سخنان الکساندر پوپ (4)

سخنان الکسانمدر پوپ (4)

1

 دانش  کم خطرناک است، یا باید آب چشمه را تا قطره ی آخر بنوشید یا هرگز لب نزنید.

الکساندر پوپ

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان الکساندر پوپ (3)

  سخنان الکساندر پوپ (3)

   1

   با هر ناراحتی کوچک خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا کم عقلی است.

   الکساندر پوپ

   

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان الکساندر پوپ (2)

  سخنان الکساندر پوپ (2)


   احمق ها تحسین می کنند و خردمندان تایید.

  الکساندر پوپ

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان الکساندر پوپ (1)

  سخنان الکساندر پوپ (1)

  1

  طبیعت سراسر هنر است، امّا سرّ آن بر تو مکشوف نیست
  اتفاق و تصادف، همه طرح و هدایت است که از دیده ها پنهان است
  و ناموزونی ها، تمام هم آهنگی هاست که هنوز شناخته نشده است
  و شر و بدی های جزیی در نظام کلْ همه خیر محض است
  و علیرغم این عقل خطاکار
  یک حقیقت چون آفتاب روشن است
  و این است که هر چه هست، همه در جای خود نیکوست.

   الکساندر پوپ

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی