حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

۴ مطلب با موضوع «رجبعلی خیاط» ثبت شده است

سخنان رجبعلی خیاط (4)

سخنان رجبعلی خیاط (4)

1

فرهاد هر کلنگی که می زد به یاد شیرین و به عشق او بود.هر کاری انجام می دهی تا پایان کار،باید همین حال را داشته باشی.همه فکر و ذکرت باید خدا باشد،نه خود...

رجبعلی خیاط

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان رجبعلی خیاط (3)

  سخنان رجبعلی خیاط (3)

  1

  اغلب مردم اظهار میدارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داری،حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشم،باید برای او کار کنیم،نه برای خود.

   رجبعلی خیاط

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان رجبعلی خیاط (2)

  سخنان رجبعلی خیاط (2)

  1

  خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است.ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است.

  رجبعلی خیاط

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان رجبعلی خیاط (1)

  سخنان رجبعلی خیاط (1)

  1

  قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای.

  رجبعلی خیاط

   

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی