حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

۴ مطلب با موضوع «فردریش نیچه» ثبت شده است

سخنان فردریش نیچه (4)

سخنان فردریش نیچه (4)

1

فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب های نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد.

فردریش نیچه

 • ۱ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان فردریش نیچه (3)

  سخنان فردریش نیچه (3)

  1

  نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است.

  فردریش نیچه

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان فردریش نیچه (2)

  سخنان فردریش نیچه (2)

  با دیگران بودن آلودگی می آورد.

  فردریش نیچه

   

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان فردریش نیچه (1)

  سخنان فردریش نیچه (1)

  1

  دشمنان خود را دوست بدارید ، زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند.

  فردریش نیچه

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی