حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

۴ مطلب با موضوع «ماهاتما گاندی» ثبت شده است

سخنان ماهاتما گاندی (4)

سخنان ماهاتما گاندی (4)

1

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند .

ماهاتما گاندی

 

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان ماهاتما گاندی (3)

  سخنان ماهاتما گاندی (3)

   1

  جنگنده عاشق مرگ است. نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد… مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود -حقیقت- می میرد خجستگی آن دو چندان است .

  ماهاتما گاندی

   

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان ماهاتما گاندی (2)

  سخنان ماهاتما گاندی (2)

  1

  در تصور من، بیش از یک مذهب در جهان وجود ندارد، اما همچنین می اندیشم که این مذهب، درخت تنومندی است که دارای شاخه های فراوان است و همچنانکه تمام شاخه ها شیره مورد نیازشان را از یک منبع می گیرند، تمام مذاهب نیز جوهره خود را از یک چشمه می گیرند که منبع همه آنهاست. طبیعتاً اگر یک مذهب وجود دارد، یک خدا بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد. اما او نادیدنی و غیر قابل توصیف است و در نتیجه، از نظر ادبی می توان گفت، او نامهایی به تعداد همه ی انسانهای روی زمین دارد. این که ما او را به چه اسمی می نامیم، اهمیت چندانی ندارد. او یکی است و دوّمی ندارد.

  ماهاتما گاندی

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان ماهاتما گاندی (1)

  سخنان ماهاتما گاندی (1)

   1

  گر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.

  ماهاتما گاندی

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی