حرف نو | مرجع سخن بزرگان

جملات زیبای شکسپیر ، بیل گیتس ، علی شریعتی و ...

۴ مطلب با موضوع «مسیحا برزگر» ثبت شده است

سخنان مسیحا برزگر (4)

سخنان مسیحا برزگر (4)

1

تو در هر لحظه،دوباره به دنیا می آیی
هر لحظه ای، لحظه ی تولد دوباره ی توست
اما در هر لحظه به گونه ای متولد شو، 
که با تولد دوباره ی تو، 
روشنی و آزادی و شادمانی بیش تری به دنیا اضافه 
شود .

مسیحا برزگر

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان مسیحا برزگر (3)

  سخنان مسیحا برزگر (3)

  1

  تو، 
  هم اکنون، 
  بر روی زمین زیبا و دوست داشتنی گام برمی داری
  از این فرصت بزرگ، بیش ترین بهره را ببر
  معجزه، 
  آن نیست که بر روی آب راه بروی
  معجزه ، 
  آن است که هستی 
   
  و بر روی زمین زیبا گام برمی داری

  مسیحا برزگر

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان مسیحا برزگر (2)

  سخنان مسیحا برزگر (2)

  1

  فرصتی تازه دارم امروز 
  تا ببخشم بیش تر، 
  تا دوست بدارم بیش تر، 
  و بدین سان، نزدیک تر شوم به خدا
  ستوده باد خدایی که داده است به من 
  چنین فرصتی را
  ستوده باد خدا

  مسیحا برزگر

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  سخنان مسیحا برزگر (1)

  سخنان مسیحا برزگر (1)

  1

  زندگی رودخانه ای ست از فنا تا به فنا.
  زندگی اصلا پدیده ای منطقی نیست.
  منطق ساخته و پرداخته ی ذهن ماست.
  زندگی،حیرت در شگفتی هاست؛
  پرسه زدن در زیبایی هاست.
  زندگی،معامله نیست،
  تجارت نیست؛
  شهود عاشقانه ی اشیاست.
  زندگی،زمانی معنا دارد که سفری در جاده ی عشق باشد.
  زندگی،سفراست.
  کسانی که جایی در گوشه و کنارها اطراق می کنند،زندگی
  را می بازند.
  انسان باید آواره و پرسه زن باشد،
  انسان باید خانه به دوش باشد؛
  هر جا که اُتراق شود، زندگی در آن جا می میرد.

  مسیحا برزگر

   

 • ۰ نظر
  • رضا مرادی

  هدایت به بالای صفحه

  پشتیبانی