سخنان آدولف هیتلر (1)

وقتی برنده میشوی، نیازی به توضیح نداری! وقتی می بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!

 آدولف هیتلر

 

کسی که بتواند میل و هوس شهواتی خود را مهار کند موجود با اراده ای است

آدولف هیتلر

 

کسی که با تخیلات پریشان از مشکلات برای خود کوهی می سازد و هر چیز را دشواری می داند واژگون شدن او حتمی است .

 آدولف هیتلر

1

برای دیدن بقیه سخنان آدولف هیتلر روی اینجا کلیک کنید.