سخنان آدولف هیتلر (2)

 1

هرجا ایمان کامل باشد اراده قوی هم وجود خواهد داشت مردان بی اراده کسانی هستند که به هیچ چیز ایمان ندارند .

آدولف هیتلر

 

کسی که میخواهد زنده بماند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد آن هم در جهانی که هستی آن وابسته به مبارزه کردن است لایق زنده ماندن نیست

آدولف هیتلر

 

حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است .

 آدولف هیتلر

1

برای دیدن بقیه سخنان آدولف هیتلر روی اینجا کلیک کنید.