سخنان آدولف هیتلر (4)

1

بهترین وسیله برای شکست یک ملت ناتوان ساختن انرژی و اراده معنوی است .

 آدولف هیتلر

 

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد

آدولف هیتلر

 

تجربه نشان داده است هرگونه عقیده که با مخالفت سخت روبرو شود، هواخواه بیشتری پیدا می کند و گاهی شکنجه و آزار شدن طرفدارانش در پیشرفت آن مؤثر است و بر تعداد طرفداران آن افزوده می گردد.

آدولف هیتلر

1

برای دیدن بقیه سخنان آدولف هیتلر روی اینجا کلیک کنید.