سخنان آلبرت انیشتن (3)

1

سخت‌ترین کار در دنیا درک [فلسفهٔ] مالیات بر درآمد است .

آلبرت انیشتن


سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:۱-ترس ۲-حرص ۳-حماقت.

آلبرت انیشتن

1

 علم زیباست وقتی هزینهٔ گذران زندگی از آن تامین نشود.

آلبرت انیشتن

1

برای دیدن بقیه سخنان آلبرت انیشتن روی اینجا کلیک کنید.