سخنان آنتوان چخوف (1)

1

 دانش هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه آن را در عمل به کار بگیری.

 آنتوان چخوف

 

خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم . اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم

 آنتوان چخوف

 

وقتی زنی زیبا نیست مردم همیشه می گویند . « تو چشم های قشنگی داری . تو موهای قشنگی داری

آنتوان چخوف

1

برای دیدن بقیه سخنان آنتوان چخوف روی اینجا کلیک کنید.