سخنان آنتوان چخوف (2)

1

 1

من قول می دهم شوهری فوق العاده باشم. ولی به من همسری بده که . مثل ماه . روزها در آسمان من پیدایش نشود.

 آنتوان چخوف

 

نویسنده نباید قاضی شخصیت های نمایشی اش باشد . بلکه فقط باید آنها را همان طور که هستند تصویر کند.

 آنتوان چخوف

 

یک پهنه گسترده نهفته است میان ” خدا هست ” و ” خدا نیست “. شخصِ واقعاً دانا از میانِ آن با دشواری بزرگ رد می شود.

 آنتوان چخوف

1

برای دیدن بقیه سخنان آنتوان چخوف روی اینجا کلیک کنید.