سخنان آنتوان چخوف (5)

1

 چقدر دلپذیر است که به مردم احترام گذاشته می شود

 آنتوان چخوف

 

وقتی برای درمان یک بیماری راه های گوناگونی پیشنهاد می شود . مفهومش این است که آن بیماری درمان ناپذیر است

آنتوان چخوف

 

انسان باید از هر نظر چه ظاهر و چه باطن . زیبا و آراسته باشد

آنتوان چخوف

1

برای دیدن بقیه سخنان آنتوان چخوف روی اینجا کلیک کنید.