سخنان افلاطون (1)

 

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه،و بدان که انتقام  خدا از بنده، به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود،بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد.

 افلاطون 

 

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

 افلاطون

 

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند.

 افلاطون

1

برای دیدن بقیه سخنان افلاطون روی اینجا کلیک کنید.