سخنان افلاطون (5)

 

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

 افلاطون

 

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد.

 افلاطون

 

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

افلاطون

1

برای دیدن بقیه سخنان افلاطون روی اینجا کلیک کنید.