سخنان بتهوون (5)

1

تکامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. 

بتهوون

1

 نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. 

بتهوون

1

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

  بتهوون

برای دیدن بقیه سخنان بتهوون روی اینجا کلیک کنید.