سخنان برتراند راسل (3)

1

گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست.

برتراند راسل

 

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ها را تکرار کرد.

برتراند راسل

 

بذر اندیشه و فکر بپاش، عمل و نتیجه درو کن.

برتراند راسل

1

برای دیدن بقیه سخنان برتراند راسل روی اینجا کلیک کنید.