سخنان بنجامین فرانکلین (1)

111

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

بنجامین فرانکلین

 

 زندگی راستین شما زمانی است که کاری برای کسی انجام دهید که توان جبران محبت شما را نداشته باشد.

بنجامین فرانکلین

 

 فراموش نکنید که نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان کنید، بلکه دشوار‌تر آن است که در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید.

بنجامین فرانکلین

1

برای دیدن بقیه سخنان بنجامین فرانکلین روی اینجا کلیک کنید.