سخنان بنجامین فرانکلین (2)

1

دهان خردمند در قلب اوست.

بنجامین فرانکلین

 

 اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در کیف پولش، هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از او برباید.

بنجامین فرانکلین

 

 خردمند کیست؟ کسی که از همه می‌آموزد.

بنجامین فرانکلین

11

برای دیدن بقیه سخنان بنجامین فرانکلین روی اینجا کلیک کنید.