سخنان بنجامین فرانکلین (5)

1

 چه کسی توانگر است؟ کسی که به سهم خود خرسند باشد.

بنجامین فرانکلین

 

 چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می کند. اگر همه غیر از خودم کور بودند، من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.

بنجامین فرانکلین

 

 وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست که نسبت به خودتان مهربانترید.

بنجامین فرانکلین

1

برای دیدن بقیه سخنان بنجامین فرانکلین روی اینجا کلیک کنید.