سخنان بیل گیتس (4)

1

آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این کار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این کار، یک فرصت بود.

بیل گیتس

 

 اگر فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است، بسیار در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است؛ چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد.

بیل گیتس

 

 مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند.

بیل گیتس

1

برای دیدن بقیه سخنان بیل گیتس روی اینجا کلیک کنید.