سخنان توماس ادیسون (2)

1

ایمان باور کردن چیزی است که می دانی حقیقت ندارد.

توماس ادیسون

 

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن ونود ونه درصد عرق ریختن.

توماس ادیسون

 

تمام پیشرفتهای عالمگیر خود را مدیون تفکر منظم و یادداشت برداری دقیق هستم .

توماس ادیسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس ادیسون روی اینجا کلیک کنید.