سخنان توماس ادیسون (3)

8

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.

توماس ادیسون

 

اگر هر یک از ما کارهایی را که قابلیت انجام آن را داریم انجام می دادیم جدا شگفت زده می شدیم. 

توماس ادیسون

 

 افکار افراد متفکر خودبخود می اندیشد. 

توماس ادیسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس ادیسون روی اینجا کلیک کنید.