سخنان توماس ادیسون (5)

1

 

اگر می خواهید در زندگی موفق باشید، استقامت و پشتکار را همراه صمیمی خود سازید.

توماس ادیسون

 

حجب و حیا نه تنها آرایش است، بلکه نگهبان فضیلت است .

توماس ادیسون

 

مهم این نیست که در کجای این جهان ایستاده ایم ، مهم این است که در چه راستایی گام بر می داریم .

توماس ادیسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس ادیسون روی اینجا کلیک کنید.