سخنان توماس جفرسون (2)

1

شناخت و آگاهی به شرایط، به کردار درست می‌انجامد و کردار درست، بدون داشتن شناخت و دانش، ناممکن است.

توماس جفرسون

 

یک دَم، دست از تلاش برندارید. این گونه، زمانی برای شکایت کردن پیدا نمی‌کنید. اگر همیشه در حال انجام دادن کاری باشیم، به کامیابی ‌های باور نکردنی می‌رسیم.

توماس جفرسون

 

انسان باید در مقابل هرمشکلی با صبر و بردباری و زبان خوش روبرو شود.

توماس جفرسون

1

برای دیدن بقیه سخنان توماس جفرسون روی اینجا کلیک کنید.