سخنان توماس جفرسون (5)

1

 هیچ عاملی نمی تواند افرادی را که دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به کسانی که ذهنیت نادرست دارند کمک کند.

توماس جفرسون

بانکها از ارتش آماده به جنگ، خطرناک ترند.

توماس جفرسون

 

 آزادی دریایی متلاطم و طوفانی است. مردان بزدل، آرامش استبداد را بر این طوفان ترجیح می دهند.

توماس جفرسون

برای دیدن بقیه سخنان توماس جفرسون روی اینجا کلیک کنید.