سخنان جان ماکسول (4)

1

انسان موفق کسی است که شکست می خورد، اما خود را شکست خورده نمی داند.

جان ماکسول

  

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از ناملایمات و سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.

جان ماکسول

 

همه آدمهای موفق، شکست را تجربه کرده اند، اما هرگز خود را شکست خورده و وامانده نپنداشته اند.

جان ماکسول

1

برای دیدن بقیه سخنان جان ماکسول روی اینجا کلیک کنید.