سخنان جبران خلیل جبران (1)

1

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم.

جبران خلیل جبران

 

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند .

جبران خلیل جبران

 

چون عاشقی آمد، سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است ، شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم.

جبران خلیل جبران

1

برای دیدن بقیه سخنان جبران خلیل جبران روی اینجا کلیک کنید.