سخنان دانته (2)

1

 هیچ کدام از نعمت های خدا نیست که گروهی از آفریده های خدا از آن بهره نگیرند.

دانته

 

بزرگداشت نویسندگان کهن مستلزم به کار بردن زبان آنها نیست، بلکه انجام همان کاری است که آنها انجام داده اند؛ یعنی پدید آوردن یک سبک ادبی به همان زبانی که هم میهنانشان سخن می گفته اند.

دانته

 

 یک زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

دانته

1

برای دیدن بقیه سخنان دانته روی اینجا کلیک کنید.