سخنان رجبعلی خیاط (1)

1

قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای.

رجبعلی خیاط

 

دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،ولی دو چیز کم دارد:یکی اخلاص و دیگری،دوستی خدای متعال .

رجبعلی خیاط

1

هی نگو دلم اینطور می خواهد،ببین خدا چه می خواهد.

رجبعلی خیاط

1

برای دیدن بقیه سخنان رجبعلی خیاط روی اینجا کلیک کنید.