سخنان زیگموند فروید (4)

1

کسی که اهل عمل باشد، از جهان بیرون، که نیروی خود را با آن می آزماید، دست نمی کشد.

زیگموند فروید

 

قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد؛ هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد.

زیگموند فروید

 

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشکارا درک کرد. با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی کند.

زیگموند فروید

1

برای دیدن بقیه سخنان زیگموند فروید روی اینجا کلیک کنید.