سخنان سقراط (3)

1

از مرگ نترسید که تلخی آن، از ترس از آن است.

سقراط

1

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ کسانی است که کارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

سقراط

1

هیچ کس نمی‌داند، شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

سقراط

11

برای دیدن بقیه سخنان سقراط روی اینجا کلیک کنید.