سخنان لئوناردو داوینچی (2)

1

اگر پیوسته و بدون درنگ کار کنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

لئوناردو داوینچی

 

آنچه را نقاشی می‌کنید باید بشناسید و از آن، آگاهی کافی داشته باشید.

لئوناردو داوینچی

1

ثابت ماندن در یک‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ی ادراک شما می‌شود. اندکی فراتر بروید تا چیزهای دیگری را نیز ببینید که در آنها نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

لئوناردو داوینچی

1

برای دیدن بقیه سخنان لئوناردو داوینچی روی اینجا کلیک کنید.