سخنان لئوناردو داوینچی (3)

1

من از سودمند بودن دست نمی‌کشم.

لئوناردو داوینچی

1

می‌توان در هر زمینه‌ای کسب دانش کرد.

لئوناردو داوینچی

 

عشق سرشار در صورتی به وجود می‌آید که از آنچه دوست دارید،آگاهی فراوان داشته باشید.

لئوناردو داوینچی

1

برای دیدن بقیه سخنان لئوناردو داوینچی روی اینجا کلیک کنید.