سخنان لئوناردو داوینچی (4)

2

درست همان گونه که اگر آهن را بکار نگیریم، زنگ می‌زند، همان‌ گونه که آب راکد می‌گندد و یا به هنگام سرما یخ می‌بندد، اگر از آگاهی و مغز خود بهره نگیریم، آن را از دست می‌دهیم.

لئوناردو داوینچی

 1

همان‌گونه که روز خوب، خواب خوش در پی دارد، زندگی هم اگر به ‌خوبی سپری شود، مرگی آمرزیده در پی خواهد داشت.

لئوناردو داوینچی

1

سرشت آدمهای خوب، گرایش به دانستن است.

لئوناردو داوینچی

1

برای دیدن بقیه سخنان لئوناردو داوینچی روی اینجا کلیک کنید.