سخنان مارک تواین (2)

1

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست مثل تفاوت صاعقه است با کرم شبتاب

مارک تواین

 

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند

مارک تواین

 

مشکل این نیست که تعداد احمق ها زیاد است ،مشکل در توزیع نامناسب آن هاست

مارک تواین

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک تواین روی اینجا کلیک کنید.