سخنان مارک تواین (3)

1

وقتی جوانتر بودم همه چیز را به خاطر می‌آوردم، حالا می‌خواست اتفاق افتاده باشد یا نه

مارک تواین

 

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

مارک تواین

 

برای بهترین ایده منتظر نمان ، ایده بهتر را انجام بده ، بهترین نیز به دنبال آن خواهد آمد.

مارک تواین

1

برای دیدن بقیه سخنان مارک تواین روی اینجا کلیک کنید.