سخنان محمد تقی بهجت (1)

1

آنچه می‌دانید، عمل کنید؛ و در آنچه نمی‌دانید؛ احتیاط کنید تا روشن شوید؛ و اگر روشن شدید، بدانید که بعضی معلومات را زیر پا گذاشته‌اید.

محمد تقی بهجت

 

1نگاه تند به زیردست، برای ترساندن آزاررسانی از نوع حرام است؛ و تبسم به عاصی و گناه‌کار، برای تشویق، یاری بر معصیت است.

محمد تقی بهجت

 

1

به فکر خود باشیم، خود را اصلاح کنیم. اگر به خود نرسیدیم و خود را اصلاح نکردیم، نمی توانیم دیگران را اصلاح کنیم.

محمد تقی بهجت

 

1

برای دیدن بقیه سخنان محمد تقی بهجت روی اینجا کلیک کنید.