سخنان محمود حسابی (3)

1

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است.

محمود حسابی

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.

محمود حسابی

 

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.

محمود حسابی

1

برای دیدن بقیه سخنان محمود حسابی روی اینجا کلیک کنید.