سخنان ویلیام جیمز (1)

1

هر کس باید برای تمرین، هر روز دست کم دو کار را که از آن نفرت دارد انجام دهد.

ویلیام جیمز


از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما کمک خواهد کرد.

ویلیام جیمز

 

خوشبختی، نشانه ی تندرستی روح است.

ویلیام جیمز

 

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام جیمز روی اینجا کلیک کنید.