سخنان ویلیام جیمز (4)

1

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینکه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی کنید.

ویلیام جیمز

 

همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی، کارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یک آدم خوب و یک آدم بد در برگزیدن آن دلیل است.

ویلیام جیمز

 

فلسفه، والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است.

ویلیام جیمز

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام جیمز روی اینجا کلیک کنید.