سخنان ویلیام شکسپیر (1)

1

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می­دهد.

ویلیام شکسپیر

 

ای جسارت! دوست من باش.

ویلیام شکسپیر

 

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد

ویلیام شکسپیر

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام شکسپیر روی اینجا کلیک کنید.