سخنان ویلیام شکسپیر (4)

1

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می­داند.

ویلیام شکسپیر

 

اگر کلمات نایاب شوند، به­ندرت بیهوده مصرف می­شوند.

ویلیام شکسپیر

 

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک­های پیری از راه برسند.

ویلیام شکسپیر

1

برای دیدن بقیه سخنان ویلیام شکسپیر روی اینجا کلیک کنید.