سخنان وینستون چرچیل (1)

1

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود.

وینستون چرچیل

 

من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.

وینستون چرچیل

 

 درستکاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

وینستون چرچیل

1

برای دیدن بقیه سخنان وینستون چرچیل روی اینجا کلیک کنید.