سخنان وین دایر (1)

1

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر.

وین دایر

1

باور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو .

وین دایر

1

راه تغییر رفتار ، درک منشا توانمندی است که تویی .

وین دایر

1

برای دیدن بقیه سخنان وین دایر روی اینجا کلیک کنید.