سخنان پائولو کوئیلو (1)

1

کشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

پائولو کوئیلو

 

 لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

پائولو کوئیلو

 

 همیشه به قلبت بگو که ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریکترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است.

پائولو کوئیلو

1

برای دیدن بقیه سخنان پائولو کوئیلو روی اینجا کلیک کنید.