سخنان پائولو کوئیلو (2)

1

 در جوانی آنگاه که رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم.

پائولو کوئیلو

1

 اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

پائولو کوئیلو

 

برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ کس مناسب تر از خودتان نیست.

پائولو کوئیلو

1

برای دیدن بقیه سخنان پائولو کوئیلو روی اینجا کلیک کنید.