سخنان پائولو کوئیلو (4)

1

بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می کشیم، چرا که نمی دانیم با آنها چه کنیم.

پائولو کوئیلو

 

 مهم این نیست که چقدر زندگی می کنیم مهم این است که چگونه زندگی می کنیم.

پائولو کوئیلو

 

 جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد.

پائولو کوئیلو

1

برای دیدن بقیه سخنان پائولو کوئیلو روی اینجا کلیک کنید.