سخنان پرمودا باترا (2)

1

مهم نیست نردبان چقدر ارتفاع دارد. هر چیزی آغاز و پایانی دارد. انسان باید پله‌ پله نردبان پیشرفت را طی کند و به همان سان بتواند به آسانی، از آن پایین بیاید.

پرمودا باترا

 

برای دوست، مُردن آنقدر دشوار نیست که یافتن دوستی که ارزش این فداکاری را داشته باشد، دشوار است.

پرمودا باترا

 

به یاد داشته باشید، خداوند به آنهایی کمک می‌کند که به خودشان کمک کنند.

پرمودا باترا

1

برای دیدن بقیه سخنان پرمودا باترا روی اینجا کلیک کنید