سخنان چارلی چاپلین (3)

1

فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند که فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.

چارلی چاپلین

 

درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند در آتش کوره ها ساخته شده است .

چارلی چاپلین

 

ازدواج مثل بازار رفتن است تا پول و احتیاج و اراده نداری بازار نرو.

چارلی چاپلین

1

برای دیدن بقیه سخنان چارلی چاپلین روی اینجا کلیک کنید.